Wolfram

90 tekstów – auto­rem jest Wol­fram.

Oszu­kiwa­ni przez Strach myśli­my że będziemy żyć Wiecznie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2015, 16:49

Dookoła jest pełno wrogów, krzyczy ten uk­ry­ty w głębi Nas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 grudnia 2014, 15:45

Nikt nie ko­pie zdechłego psa ;) Cy­tat z ja­kiejś książki ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2014, 13:52

Jeżeli jest ja­kaś ska­la mądrości, to mie­rzy się ją ilością głupot po­pełnionych w życiu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2014, 21:56

Bijąc się ze swy­mi myśla­mi naj­ważniej­sze jest by pa­miętać, że choćby nie wiem jak one sil­ne były to wciąż wyłącznie i całko­wicie nasze myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2014, 18:07

Le­piej mieć Ser­ce złama­ne niż nig­dy nie używane... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 października 2014, 22:11

I choć skała twar­da, wo­da swym upo­rem ją pokona... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 sierpnia 2014, 18:12

Bo po to jest życie, aby żyć :) 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 sierpnia 2014, 22:13

Widziała błysk w je­go oczach, za późno spos­trzegła że to kur­wi­ki ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2014, 16:01

Przy uderza­niu głową w mur, cały trik po­lega na tym by zro­zumieć, że go nie prze­bije­my. Za­nim roz­wa­limy głowę. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2014, 10:58

Wolfram

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wolfram

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

26 marca 2015, 17:17Wolfram sko­men­to­wał tek­st Oszukiwani przez Strach myśli­my [...]

9 lutego 2015, 19:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Oszukiwani przez Strach myśli­my [...]

9 lutego 2015, 18:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Oszukiwani przez Strach myśli­my [...]

9 lutego 2015, 16:49Wolfram do­dał no­wy tek­st Oszukiwani przez Strach myśli­my [...]

30 grudnia 2014, 16:24Wolfram sko­men­to­wał tek­st Dookoła jest pełno wrogów, [...]

30 grudnia 2014, 16:22Wolfram sko­men­to­wał tek­st Skala Mądrości

30 grudnia 2014, 16:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dookoła jest pełno wrogów, [...]

30 grudnia 2014, 15:45Wolfram do­dał no­wy tek­st Dookoła jest pełno wrogów, [...]

30 grudnia 2014, 15:42Wolfram sko­men­to­wał tek­st Skala Mądrości